Stor ökning av personer som handlar på Internet

by stefan

Enligt en ny undersökning av SCB ökar andelen personer som handlat varor eller tjänster på Internet igen, efter att ha stått still i två år. I år uppger 63 procent av de tillfrågade att de beställ varor eller tjänster på Internet under de senaste 12 månaderna. Under 2008 var motsvarande siffra 53 procent. I åldersgruppen 25-34 år har motsvarande 82 procent handlat via Internet under det senaste året. I den äldre åldersgruppen, 65-74 år, var det endast 23 procent som handlat på Internet det senaste året. Fler män än kvinnor handlar, 65 procent mot 61 procent, handlar på nätet.

Resor fortfarande vanligast

Resor, biljettern böcker, tidningar, musik och elektronik är fortfarande bland de populäraste sakerna vi handlar men även kläder och sportartiklar samt finansiella tjänster är populärt. Intressant här är att kvinnorna handlar kläder betydligt mer än männen. Samma trend som gäller ute i affärerna slår nu alltså även igenom på nätet.

Fler personer gör även sina bankärenden via Internet.  De tre vanligaste användningsområdena för Internet bland privatpersoner är att skicka och ta emot email, söka information om varor och tjänster samt att använda Internetbank.

Bredband allt vanligare i hemmen

Parallellt med ökningen av användningen av Internet ökar även tillgången till bredband i hemmen. Under våren 2009 hade 89 procent av alla privatpersoner i åldern 16-74 år tillgång till Internet i hemmet, enligt SCB’s undersökning. De snabba anslutningarna, det vi vanligen kallar bredband, ökade kraftigt från 74 procent 2008 till 83 procent under 2009.

Varför  handlar man inte på nätet?

De som ej handlat på Internet än anger att de viktigaste anledningarna till detta är att man föredrar en personlig kontakt med säljaren och man vill kunna se varan. Hela 66 procent anger detta som de viktigaste anledningarna. Något för nätbutikerna att fundera på hur man ska lösa. Utöver det är andra skäl att man inte har behov av att handla på Internet (47 procent). 40 procent är fortfarande oroliga för säkerheten vid betalning över Internet.

Källa: SCB

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: