Affärsutveckling i Huddinge, Stockholm

by stefan

Affärsutveckling  i Huddinge, Stockholm

Holm & Partner AB, IT-konsult med över 25 års erfarenhet av IT och Projektledning erbjuder nu även Affärsutveckling och Internetmarknadsföring för små- och medelstora företag. Verksamheten bedrivs i Huddinge, Stockholm men kan givetvis utföras på distans åt företag i hela Sverige.

– Genom att integrera affärsutvecklingen med företagens marknadsföring på Internet uppnås mycket bättre resultat än om man enbart genomför en av dessa åtgärder, alternativt att man genomför dem separat. Många s.k. SEO-konsulter fokuserar på att optimera ett företags hemsida för ett eller flera sökord, men undersöker inte vitala aspekter i företagets verksamhet innan denna optimering sker, säger Stefan Holm, VD för Holm & Partner AB. Vidare missar man ofta att se över hur företaget kan optimera sin lönsamhet, förbättra kommunikationen med kunder och leads samt hur man enkelt kan ta fram nya tjänster och produkter baserat på den kunskap som redan finns inom företaget.

Detta kan resultera i att ett företag optimerar sin hemsida och/eller annonserar eller på annat sätt marknadsför sitt företag, sina produkter och tjänster med hjälp av fel sökord. Gör man det slösar man bort både tid och pengar. I värsta fall springer konkurrenterna om och man får börja om ifrån ett sämre läge än det man hade tidigare.

Vill du veta hur du kan få mer trafik till företagets hemsida, fler kunder, ökad försäljning och bättre lönsamhet, kontakta Holm & Partner AB på tel. 070-767 10 00 eller via email till info@holmpartner.se.

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: