Affärsutveckling för Småföretagare

by stefan

Affärsutveckling – Enbart för stora företag, eller?

Många småföretagare tror att affärsutveckling enbart är för stora företag. Det lilla företaget anser sig ofta inte behöva utveckla sin affärsverksamhet trots att det i många fall kan vara mycket värdefullt. Större företag jobbar ofta med detta kontinuerligt där vision, mål, strategier och taktik vidareutvecklas.  Detta är ofta en långt utdragen process som ska genomsyra hela organisationen.

I små och medelstora företag kan dock denna process göras kortare och snabbare, vilket främjar det lilla företagets möjligheter att konkurrera med större företag. Små företag är i regel mer flexibla och kan snabbare ställa om sin verksamhet och anpassa sig efter marknadens och kundernas krav och önskemål.  Affärsutvecklingen kan ta sig flera olika former; det kan t.ex. vara att utveckla nya tjänster och produkter, inrikta sig på nya marknader och målgrupper, eller att anspassa priser och erbjudande beroende på var man vill ligga när det gäller pris och kvalité.

En aspekt många företag glömmer bort är att se över vilken kompetens som företaget redan besitter men som inte utnyttjas fullt ut för tillfället. Det kan röra sig om information inom sitt verksamhetsområde som man kanske bjuder på idag, men som skulle kunna produktifieras och säljas, t.ex. via företagets webbplats. Varje företag och företagare besitter expertkunskap inom sitt område, kunskap som många andra inte har och som säkert har en viss efterfrågan. Ett exempel på detta är färgbutiken som säljer målarfärg och tillbehör. De har, i alla fall om det är en fackbutik, ofta stor kunskap inte bara om vilken färg som är lämplig till olika användningsområden utan även hur man ska göra med förarbete, vad man ska tänka på, vilken utrustning som är bäst att använda, tips och tricks för att underlätta själva målningen, m.m. Ibland kan man få korta broschyrer i affären om detta men det hela skulle lätt kunna utvecklas till en informationsprodukt, t.ex. i form av en video/DVD eller nedladdningsbar video på nätet kompletterat med en skriftlige informationsbroschyr. Företaget kan i och för sig välja att ge bort informationen gratis som en service till sina kunder, men om det är tillräckligt bra information kan man även ta betalt för den.

Detta sätt att produktifiera sina kunskaper går att applicera på alla områden och verksamheter. Det är bara fantasin som sätter gränser och traditionellt tänkande som sätter stopp för utvecklingen av dessa tjänster. Fundera på vilka kunskaper Du har som dina kunder behöver. Dokumentera dem därefter i lämplig form, dvs. som text, ljud eller bild (video) och erbjud dem till dina kunder antingen som gratisprodukt eller som betalprodukt. Det höjer ditt värde som företagare och skiljer dig från dina konkurrenter.

Vill du ha hjälp att utveckla ditt företag och ta fram strategier för hur du ska öka din försäljning? Kontakta mig i så fall på tel. 070-767 10 00 eller skicka ett email till: stefan@holmpartner.se

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: